Witsel AB och Takvärme

Witsel AB är experter inom den senaste tekniken för Takvärme och fastighetsautomation. Vi hjälper företag, fastighetsägare och förvaltare med vårt pålitliga och enkla värmekabelsystem som håller hängrännor och stuprör is och snöfria. Om du funderar på att installera takvärme finns det några saker som är viktiga att tänka på:

Var ute i god tid
Den bästa tiden för att utföra denna typ av installation är under sommarhalvåret. Finns det risk för snö och is på taket kan detta försvåra viktiga moment i arbetet. Det ökar också risker som alltid uppstår vid höghöjdsarbeten.

Varje tak är unikt
För att utvärdera förutsättningarna för ditt tak är det i regel bäst om vi kommer ut och tittar på fastigheten. Då kan vi gör en samlad bedömning och tillsammans hitta den bästa lösningen för er.

Vad takvärmen gör och inte gör
Med takvärme menas i regel en värmeslinga som håller stuprör och takrännor fria från snö. Det bidrar till att bibehålla ett fritt flöde för smältvatten och undviker på så sätt skador på fastigheten som kan uppstå i samband med en ackumulation av vatten, is på tak, stuprör och takrännor. Detta innebär dock inte att man slipper skotta taken utan att man undviker de skador som is och snö kan medföra.

Vikten av Underhåll
Att kontinuerligt se över en takvärmeanläggning är viktigt för värna om den investering som en installation innebär. Om du redan har takvärme  installerat i din fastighet kan vi på Witsel göra en kvalificerad bedömning över anläggningens status och även etablera avtal för Service och underhåll.

Problem som uppstår med is och snö på taket

Visste du att Fastigheten kan skadas genom läckage vid avsmältningen och ibland riskerar man även frostsprängning? Nedfallande istappar kan utgöra en stor fara för fotgängare med risk för allvarliga personskador.

 • Solens värmestrålning smälter snö och is på byggnadens tak.
 • Smältvatten tränger in under takplåtar och in i väggkonstruktionen etc.
 • När kylan kommer på nytt fryser vattnet åter till is.
 • Takrännor förstörs på grund av vikten av is. Stuprör förstörs och hindrar avrinning.
 • Byggnadsdelar förstörs på grund av inträngande vatten.
 • Risk för nedfallande isblock och istappar med allvarliga personskador som följd.

 

Genomtänka styrsystem med en helhetssyn på kostnaden

Vi är mycket medvetna om installationskostnadens inverkan på totalekonomin. För att hålla nere installationstiden så ser vi till att våra system är enkla och snabba att montera. Stabilitet och Enkelhet är nyckelord. Tryggt för kunden och tryggt för oss.

Varför driftkostnaden blir mindre än man tror

Förutom den själv begränsande kabeln och det intelligenta styrsystemet är det en annan aspekt som också bidrar till att hålla nere energiåtgången:

En värmekabel i snö och is medför hög uteffekt. När snön och isen smälter och dräneras undan hamnar värmekabeln i torr miljö och då halveras uteffekten. I luft och i torr miljö självreglerar nämligen värmekabeln.

Mätningar visar att man kan minska energiåtgången med upp till 80% genom att använda effektiva system som bara aktiveras när det är absolut nödvändigt och då med exakt rätt effekt för att klara uppgiften.

Kontakta oss om du behöver hjälp med Takvärme!

.

Kontakta Witsel AB

Vi hör av oss inom kort

  Läs vår integritetspolicy här

  072-253 75 00

  witsel@witsel.se

  Varvsgatan 6
  117 29 Stockholm

  .